ЗА НАС

Съюзът на Съдебните Заседатели в България е независима, доброволна и самоуправляваща се организация с идеална цел, обединяваща съдебните заседатели в системата на съдилищата в Република България, съдействаща за защита на техните социални, материални и интелектуални интереси, както и за издигане авторитета и престижа им в обществото, с оглед участието им в съдебния процес, за постигане на активно гражданско участие в правосъдието.

Назад
error: Content is protected !!