Удължаване на срока за подаване на документи за СпНС.

Столичният общински съвет, на основание чл.68, ал.1 и ал.3, т.1, от ЗСВ  и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Решение N 754 по Протокол N 24 от 24.11.2016 г. и Решение №857 по Протокол № 26 от 22.12.16 г.

Промени срокът за подаване на необходимите документи от 01.12.16 г. до 31.01.17 г.

за обявявената процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2017-2020 г.

Повече информация може да намерите на тук.

Публикувано в Съобщения
Назад
error: Content is protected !!